Vælg en side

Biogram Danmark

 

– en del af Prosupply

 

NeoCat Air lll

FJERNER STATISK ELECTRICITET, LUGTGENER OG ENERGIOPTIMERER

Hvordan påvirker NeoCat Air lll katalysatoren indeklimaet?

NeoCat Air lll forbedrer lufthygiejnen ved at reducere partiklers svævetid i luften, herunder støv, sporer, vira og mikroorganismer. Partiklerne nedbrydes og falder til jorden, da katalysatoren minimerer den statiske elektricitet i rummet. Dette resulterer i en jævn temperaturfordeling i hele rummet.

Hvad opnås med NeoCat Air lll:

 • Statisk elektricitet fjernes/reduceres
 • Støvpartikler falder til jorden
 • Temperaturen udlignes mellem gulv og loft
 • Varmeforbrug reduceres
 • Svampe og skimmelvækst hæmmes
 • Lugtgener reduceres
 • CO₂ belastningen i luften reduceres

Hvad gør NeoCat Air lll ved luften?

En NeoCat Air lll katalysator påvirker molekylerne i vand og luft. Dette resulterer i en acceleration og ændring af de naturlige kemiske processer, hvilket skaber flere positive effekter i indeklimaet.

Luften i ethvert rum indeholder både fugt/vanddamp og partikler såsom støv, sporer, vira og mikroorganismer. Såvel vandmolekyler som partikler er elektromagnetisk ladet, hvor vandmolekylerne er positivt ladede, og partiklerne er negativt ladede, hvilket medfører en tiltrækning mellem dem.

Molekylerne i varm luft bevæger sig mere intensivt end molekylerne i kold luft, hvilket skaber statisk elektricitet. Denne elektricitet får molekylerne til at frastøde hinanden, hvilket resulterer i, at den varme luft fylder mere. Varm luft er lettere end kold luft, hvilket ofte medfører varme i de øvre lag af et rum og kulde i de nedre lag. Ved at reducere den statiske elektricitet sikrer NeoCat Air lll, at alle molekyler fylder lige meget, hvilket medfører en udligning af temperaturforskelle i et rum, både oppe og nede. Dette giver partikler, uanset størrelse, større mulighed for at falde til jorden. Med andre ord, svævetiden for partikler i rummet forkortes.

NeoCat Air lll kræver minimal vedligeholdelse, bruger ingen strøm og er dermed meget miljøvenlig. Den er godkendt til brug i

føde- og drikkevareindustrien.

NeoCat Fat lll

FEDTBRØNDE

NeoCat Fat lll nedbryder fedtet til vand og CO₂ og reducerer behovet for slamsugning markant. Det løser mange af de problemer, der opleves i forbindelse med fedtophobning i rør og brønde.

Fordele ved NeoCat Fat lll:

 • En koldforbrænding nedbryder fedt til fedtets indhold af kultveilte CO₂ og vand H₂O
 • Reducerer behovet for slamsugning markant
 • Reducerer biofilm markant i kloakanlæg
 • Mindre biofilm reducerer en evt. rotteplage
 • Reducerer lugtgener markant
 • Med fugt i rørene vil NeoCat Fat lll renholde rørene omkring katalysatoren i minimum 10 meter fra opsætningen
 • Minimal vedligeholdelse
 • Bruger ingen strøm eller anden energi
 • Er en 100% miljørigtig løsning

Hvor bliver fedtet af?

En NeoCat Fat lll fungerer som en katalysator, der fjerner statisk elektricitet. Det medfører at fedtets indre bindinger ændres, hvorved fedtet nedbrydes. Lidt ligesom en forbrænding af fedt, men på en langsommere måde og uden varmeudvikling. Processen beskrives bedst som en

koldforbrænding.

Når fedtet nedbrydes, besidder det ikke længere fedtets uheldige egenskaber, men er via koldforbrændingen blevet omdannet til vand H₂O og kultveilte CO₂ som er en biomasse, der kan komme igennem dit afløbssystem.

Palmitinsyre er en almindelig fedtsyre, der findes i både animalske og vegetabilske fedtstoffer. Det er et vigtigt næringsstof og en vigtig komponent i mange fødevarer

NeoCat Fat lll

INDUSTRIKØKKENER

 

NeoCat Fat lll nedbryder fedtet til vand og CO₂ og

reducerer fedt i emfang og udluftningskanaler markant. Det løser mange af de problemer, der opleves i forbindelse med drift af industrikøkkener og fødevareindustrien.   

Fordele ved NeoCat Fat lll:

o   En koldforbrænding nedbryder fedt til fedtets indhold af kultveilte CO₂ og vand H₂O

o   Nedbryder fedt fra emfang og udluftningskanaler

o   Store besparelser på blandt andet UVC rør.

o   Besparelser på rengøringstid

o   Nedsætter brandrisiko

o   Minimal vedligeholdelse

o   Bruger ingen strøm eller anden energi

o   Er en 100% miljørigtig løsning

Hvor bliver fedtet af?

En NeoCat Fat lll fungerer som en katalysator, der fjerner statisk elektricitet. Det medfører at fedtets indre bindinger ændres, hvorved fedtet nedbrydes. Lidt ligesom en forbrænding af fedt, men på en langsommere måde og uden varmeudvikling. Processen beskrives bedst som en kold forbrænding.

I forbindelse med mad er de mest almindeligt forekommende fedtstoffer (både vegetabilske og animalske) palmitinsyre Dette fedtstof nedbrydes ved iltning (koldforbrænding) til vand og kultveilte.

 

NeoCat Fat lll eliminerer fedtstoffet i udluftningskanaler og ændre strukturen i luften i køkkenet, så rengøringen bliver væsentligt lettere og mandetimer kan spares. Nobis Hotel Copenhagen bruger derfor ikke længere UVC rør.

 

  Michael Goldbech

Michael Goldbech

   mg@biogramdanmark.dk
   Tlf: +45 50 53 10 21

  Claus Højlund

Claus Højlund

   ch@biogramdanmark.dk
   Tlf: +45 51 51 88 71

Send os en besked

Kontakt og praktisk information

Prosupply ApS
Naverland 2
2600 Glostrup
CVR. nr.: 3335 1100

Mobil: (+45) 5053-1021
E-mail: mg@prosupply.dk

Åbningstider:
Man-tors 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 15.00

Bankforbindelse:
Danske Bank
Reg.nr.: 3361
Kontonr.: 10806410